آینده از آن مظلومین تاریخ...
ما غیر از خدا کسی را نداریم!
قالب وبلاگ

درس خارج ایت الله العظمی سید صادق شیرازی (تاریخ: 17اسفندماه1387)

در روایت معتبره تصریح شده است كه نهم ربیع روز عید اهل بیت علیهم السلام(1) است. بنده زمانى قرائن متعددى در اعتبار روایت احمد بن اسحق على سبیل منع الخلو ذكر كردم. روایت احمد بن اسحق در باب لا اقتضائیات ـ كه مسئله عید هم یكى از آنهاست ـ اعتبار دارد. نهایت این كه یا خود روایت از نظر سندى معتبر است ـ كه همین طور هم به نظر مى رسد ـ ، و یا این كه از باب تسامح در ادله سنن معتبر مى باشد. وانگهى اصولى و فقیه برجسته اى چون میرزاى نائینى در موارد و فروع متعددى از فقه تصریح مى كند كه اگر روایت ضعیفى در دست داشتیم كه جماعتى از اصحاب به آن عمل كرده اند همین عمل اصحاب ضعف سند را جبران مى كند و آن روایت معتبر خواهد بود. (توجه داشته باشید كه تعبیر «جماعتى از اصحاب» با «مشهور» و «همه اصحاب» فرق دارد و در مسئله استحباب غسل این روز، مشهور فقها به این روایت عمل كرده اند).
اما قاعده تسامح ـ كه وجه دیگرى براى صحت این روایت است ـ موارد متعددى دارد كه بنده براى اطمینان آقایان، مثالى ذكر مى كنم:
مباحث كتاب الصلاة مرحوم نائینى توسط چندین نفر تقریر شده و به صورت جداگانه این تقریرات به چاپ رسیده است.
در یكى از چاپ هاى قدیم (ج1، ص16) این مسئله مطرح شده است كه بعد از نماز عشا به جا آوردن چهار ركعت نماز استحباب دارد. این چهار ركعت با نوافل مرتب تفاوت دارد و غیر آن است. این نماز كه یك عبادت است فقط و فقط یك دلیل دارد و آن یك روایت است كه مرحوم نائینى از آن تعبیر به ضعیف مى كند. وجه ضعف روایت یاد شده آن است كه شیخ طوسى آن را از پسر محمد بن الحسن بن الولید یعنى احمد بن محمد بن الحسن بن الولید از پدرش به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل كرده است.
اما احمد بن محمد بن الحسن بن الولید توثیق خاصى ندارد و لذا بین علما اختلاف است كه آیا این شخص ثقه است یا نه. به نظر جماعتى از جمله بنده ایشان معتبر است. مرحوم میرزاى نائینى او را معتبر نمى داند ولى با این حال فتوا به استحباب چنین نمازى مى دهد. (توجه داشته باشید كه این یك نماز جدید است كه جز از طریق احمد بن محمد بن الحسن بن الولید از شخص دیگرى نقل نشده است) ایشان مى فرماید: «ولابأس به بعد جبر ضعف الروایة بعمل بعض الاصحاب وبعد التسامح فی ادله السنن...».
در این جا ایشان براى این عمل دو وجه ذكر كرده اند كه عبارت است از: جبر سندى و قاعده تسامح در ادله سنن (یعنى حتى اگر بگوییم از قاعده تسامح در ادله، استحباب استفاده نمى شود، جبر سندى وجه دیگر این روایت است).
غرض این كه به این سه دلیل روایت یاد شده معتبر است و در چنین روایت معتبرى، امروز روز عید اهل بیت علیهم السلام توصیف شده است.

تولى و تبرى
ما یك عید تولى داریم كه همان عید غدیر است و یك عید تبرى داریم كه امروز است.
اگر آقایان به كتب صرف و لغت مراجعه كنند خواهند دید كه صیغه «تفعّل» غالباً براى «اظهار» چیزى به كار مى رود، نه اصل اعتقاد به آن چیز. به عبارت دیگر معناى غالبى باب «تفعّل» اظهار عملى چیزى است.
كسى را در نظر بگیرید كه از دوستان اهل بیت علیهم السلام است و از دشمنان آنان بدش مى آید و به این حدیث شریف عمل مى كند كه شاید متواتر باشد: «هل الدین الا الحب والبغض؛(2) مگر دین چیزى غیر از دوست داشتن و دشمن داشتن است؟» در حقیقت تولى بدین معناست كه چنین شخصى این مهر و بغض را در حدى كه مى تواند اظهار كند.
شاهد این سخن واژه «تشهد» است كه با «شهادت» فرق دارد. آیا كسى كه در دل معتقد به یگانگى خدا و رسالت رسول خداست تشهد كرده است یا كسى كه «آشكارا» بر زبان آورد كه: «اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله»؟
اساساً اگر بنا باشد فقط اعتقاد قلبى تشهد باشد، امثال ابوسفیان هم متشهد به شهادت خواهند بود زیرا قرآن تصریح مى كند كه این افراد با این كه حق را به ظاهر و زبان انكار مى كنند ولى در دل به درستى آن یقین دارند «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ؛(3) و آن را از روى ظلم و سركشى انكار كردند در حالى كه در دل به آن یقین داشتند». این یقین قلبى در این جا مسلماً براى این منافقان سودى در بر ندارد.
پس در این مقام دو چیز لازم است: 1. داشتن حب و بغض. 2. اظهار حب و بغض كه همان تولى و تبرى است.
صیغه هایى چون تكسب، تصدى، تعلم و ... همگى گویاى این معناست كه ماده تفعل مربوط به مواردى است كه كارى در خارج به صورت عملى «اضهار» مى شود. پس در صورتى كه این حب و بغض اظهار نشود تولى و تبرى صورت نگرفته است.

اهمیت تولى و تبرى
تولى و تبرى در فرهنگ اسلامى و روایات اهل بیت علیهم السلام از جایگاه بى مانند و فوق العاده اى برخوردار است. به دلیل همین اهمیت است كه مى بینیم علامه مجلسى آن را از اصول دین مى شمارد (البته قرار دادن این مسئله در فروع دین براى نوآموزان به جاى خود اشكالى ندارد و جنبه تعلیمى دارد).
در این زمینه روایات مكرر و متواتر بسیار داریم. براى نمونه در همین روایت احمد بن اسحق خداى متعال وعده مى دهد كه به كسانى كه این روز را بزرگ مى دارند ارمغان و پیش كش عنایت مى كند و بر اعمالشان مهر قبولى مى زند:
«بعزتی وجلالی وعلوی فی مكانی لأحبون من تعید فی ذلك الیوم محتسبا ثواب الخافقین، ولأ شفعنه فی أقربائه وذوی رحمه، ولأ زیدن فی ماله إن وسع على نفسه وعیاله فیه، ولأعتقن من النار فی كل حول فی مثل ذلك الیوم ألفا من موالیكم وشیعتكم، ولأ جعلن سعیهم مشكورا، وذنبهم مغفورا، وأعمالهم مقبولة؛(4) به عزت و جلال و بلندى جایگاهم سوگند كه هر كس چنین روزى را به خاطر من عید قرار دهد به اندازه گستره میان مشرق و مغرب به او پاداش مى دهم و شفاعت او را در میان خویشاوندان و كسانش مى پذیرم و اگر در این روز بر خود و خانواده گشایش دهد دارایى او را افزایش مى دهم و هر سال در چنین روزى هزار تن از دوستان و پیروانتان را از آتش دوزخ رهایى مى بخشم و تلاششان را مى آمرزم و اعمالشان را مى پذیرم...»
«یعیّد» در این روایت شاهد دیگرى است بر آنچه درباره باب تفعل گفتیم. تعیّد یعنى این كه چنین روزى را عید بگیریم و در آن اظهار شادى كنیم. این كه كسى امروز را در دل خود به عنوان یك عید اسلامى قبول داشته باشد كافى نیست و درباره او، تعید صدق نمى كند. بلكه باید عید بودن آن را «اظهار كند» و اعمالى در آن به جا آرد كه در اعیاد به جا مى آورند و با چنین روزى مانند روزهاى عید رفتار كند. اگر چنین باشد خداى متعال هم به او «هدیه» مى دهد و هم اعمالش را مى پذیرد. یعنى یكى از اسباب قبولى نماز و روزه و اعمالمان همین كار است. صرف نماز خواندن براى قبولى نماز كافى نیست. چه بسا كسى نماز مى خواند ولى نمازش مقبول درگاه حق تعالى واقع نمى شود و لذا در نامه اعمالش ثبت نمى شود. در روایات داریم كه آن مقدار از نماز بنده مورد قبول است كه با اقبال و حضور قلب توأم باشد و چه بسا بنده اى در قیامت مشاهده كند نصف یا ربع یا بخش كوچكى از نمازش مورد قبول واقع شده و بقیه نمازش چون با اقبال همراه نبود، مورد قبول واقع نشده است. در چنین مواردى شخص مورد عقوبت واقع نمى شود، ولى فقط بخشى از نمازش در نامه اعمالش بازتاب مى یابد.
غرض این كه یكى از راه هاى قبولى اعمالمان تعیّد در روزى است كه در روایت معتبر «عید اهل بیت علیهم السلام» قلمداد شده است. البته این تعید براى هر كس مطابق شأن اوست. كسى كه فقیر است اگر یك شكلات به فرزند خردسالش بدهد این كار شاید مصداق تعید باشد ولى براى یك ثروتمند چنین كارى مسلما تعید به شمار نمى رود.
این عید را به همه مؤمنین و مسلمانان تبریك مى گویم و از حضرت زهرا سلام الله علیها مسئلت دارم كه ما، مَثَلِ اعلا، و از نمونه هاى برجسته این تعید باشیم.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرین.
1) بحار الانوار، ج95، ص354 (باب 13 ـ فضل الیوم التاسع....).
2) مستدرك الوسائل، ج12، ص226 (باب 14 ـ وجوب الحبّ فی الله والبغض ...، ح13950).
3) نمل(27)،14.
4) بحارالانوار، ج95، ص353.
طبقه بندی: فکر نوشت، رخدادهای روزانه،
برچسب ها: نهم ربیع الاول، غدیر ثانی، تولی، تبری، آیةالله سید صادق شیرازی، لعن دشمنان اهل بیت،
[ دوشنبه بیست و پنجم بهمنماه سال 1389 ] [ 10:45 قبل از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ نظرات ]

این مطلبی است که حدود یک ماه پیش برای نشریه "حیات" متعلق به بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام فرستادم و چندی پیش هم منتشر شد.

اگرچه مطلب مذکور بیشتر جنبه جمع آوری مطالب و فیش هایی از گوشه و کنار دارد و کمتر با قلم شخصی خودم آراسته شده! اما نتیجه گیری منطقی، عقلانی و منصفانه ای از آن صورت گرفته و آن اینکه این عصر دیگر عصر امام خامنه ای است...

البته مطلبی دیگر هم به تقاضای عبدالحمید بیات دبیر تحریریه حیات در مورد ماجرای مصر نوشته ام و اسلام ناب نوشته ام که انشاءالله با انتشار شماره بعدی حیات آن را هم منتشر می کنم.

منتظر نظرات هستم. راستی اقوالی که در این مطلب از برخی معاندین انقلاب اسلامی آورده شده همگی دارای سند و پاورقی بود که در همان شماره حیات هم منتشر شد ولی در این وبلاگ نیامده.

یا علی

******

1. چه مخالف و دشمن خونی رهبر جمهوری اسلامی باشی و چه هوادار افراطی و سینه چاک او و چه حتی در این میانه، نظری بینابینی داشته باشی، نمی توانی منکر توانایی ها و تیزهوشی شخصی آیت الله خامنه ای شوی.
حضور حداقل 40 ساله این روحانی مشهدی ترک تبار در بالاترین سطح سیاست ایران که بیش از 25 سال از آن به عنوان رئیس جمهور و رهبر نظام سیاسی حاکم بر ایران گذشته و کسب تجربه ای بی بدیل از شرایط انقلابی گرفته تا جنگی ویرانگر و هشت ساله، او را به "رهبری سیاسی" با اشرافی قابل قبول بر حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی، بین الملل، اجتماعی و... تبدیل کرده است.
بی شک همین تجربه گرانبها و توانایی های کسب شده توسط آیت الله خامنه ای در سال های طولانی سیاست ورزیش بوده که باعث شده او بتواند جایگزین چهره کاریزماتیک و به ظاهر بی جانشینی چون روح الله خمینی در مقام رهبری جمهوری اسلامی شود و به هر لطایف الحیلی که شده، نظام سیاسی به جای مانده از او را بیش از دو دهه حفظ کند.
2. بیش از دو دهة پر فراز و نشیب پس از رحلت امام خمینی (ره) با پیدایش جریانات فکری و سیاسی مختلف و بروز بحران های متعدد پنهان و پیدا در مسیر انقلاب اسلامی یک برهة تاریخی و حساس از انقلاب  اسلامی را تشکیل می دهد که مدیریت و کنترل آن بی شک نمی تواند مسئله ای ساده و آسان باشد.
عبور کشور از دو مقطع سازندگی و اصلاحات و خنثی سازی توطئه های پیچیده و طراحی شدة برخی از چهره های سیاسی با پشتیبانیِ آشکارِ بیگانگان نه تنها قدرت مدیریتیِ رهبری را نشان می دهد بلکه گواه اشراف کامل ایشان بر حوزه های گوناگون اعم از سیاسی، امنیتی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و هنری است.
گذر از وقایع و جریاناتی نظیر ماجرای میکونوس، قتل های زنجیره ای، پروندة سعید امامی، اصلاح قانون مطبوعات، انتخابات دورة ششم مجلس شورای اسلامی با تمام حواشی قبل و بعد آن، ترور سعید حجاریان، توقیف روزنامه سلام و اتفاقات 18 تیر 78، پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران، ترور شهیدان لاجوردی و صیاد شیرازی توسط منافقین، جلوگیری از اجرایی شدن نقشه عملیاتی دشمن در حمله نظامی به ایران پس از ورود آمریکا و متحدانش به افغانستان و عراق و از همة این ها بالاتر، ماجرای پیچیدة هسته ای و نیز اتفاقات مربوط به انتخابات سال 84 ریاست جمهوری و دستور رهبری برای تایید صلاحیت 2 تن از کاندیداها و نیز خنثی سازی فتنه پیچیده و طراحی شدة سال گذشته که همگی با تدبیر خاصة رهبری و زیرکی ایشان با هدایت و راهبردی شگرف به سرانجامِ مورد میل بیگانگان و دشمنان نظام نرسید.
3. فتنه 88 علیرغم همه ی سختی ها و تلخ کامی هایش توانست پرده از چهره برخی از افراد سابقه دار در نظام انقلاب اسلامی بر دارد و ماهیت حقیقی آنان را نشان دهد. فتنه 88 نشان داد که که چه کسانی بنا به دلبستگی به نظام اسلامی در کنار امام(ره) ایستاده بودند و چه کسانی از روی پیروی هواهای نفسانی و در پی کسب قدرت. فتنه 88 نشان داد چقدر افراد حاضرند مصلحت های نظام اسلامی را که خون 300 هزار شهید در پای آن ریخته شده بر منافع شخصی و حزبی خود ترجیح دهند. فتنه 88 نشان داد که چقدر اشخاص نسبت به ادعای خود در اعلام ولایتمداری و پیروی از ولی فقیه زمان پایبند هستند و نهایتاً اینکه، فتنه 88 نشان داد چه کسانی در ایام فتنه به یاری رهبر و مقتدایشان می شتابند و با ندای أین عمار وی لبیک می گویند و چه کسانی سکوت خائنانه و مصلحت اندیشانه را پیشه می کنند...
اما فتنه 88 چیزی دیگر را نیز نمایان ساخت و آن رهبری بی همتای مولایمان حضرت امام خامنه ای بود.


4. فتنه 88 توانست بر دهان همه آنانی که در توانایی رهبری امام خامنه ای ایجاد شک و شبهه می کردند بکوبد و قدرت هدایت کشتی انقلاب از امواج خروشان بلا و فتنه را توسط ایشان روشن سازد. چه بسیار بودند و هستند کسانی که می خواهند به بهانة تمجید و تجلیل از رهبری امام خمینی (ره) مقام و شأن رهبر معظم انقلاب را به زعم باطل خویش زیر سئوال ببرند.
سید حسن نصر الله: خروج از بحران ها به برکت رهبریِ امام خامنه ای
امروز رهبر در جمهوری اسلامی، امام سید خامنه ای قریشی هاشمی، فرزند پیامبر خدا و فرزند علی بن ابی طالب و فاطمه زهراست… من امروز به شما تأکید می کنم که این ایران، نظام و حکومت و مردم و نخبگانش به برکت وجود رهبری حکیم، شجاع، رحیم، مدیر و مدبر، رهبری تاریخی که جناب امام سید خامنه ای – سایه اش پاینده باد – است، و به برکت حضور تاریخی سی ساله مردم، امروز نیرومندتر از پیش، از بحران خارج شده و همین گونه که هست خواهد ماند ...".
هوشنگ اسدی: «امام خامنه ای» مردی بسیار پرهیزگار
هوشنگ اسدی ضد انقلاب فرار و مقیم خارج کشور و هم سلولی رهبر جمهوری اسلامی در دوران شاه، در کتاب خود با عنوان "نامه هایی به شکنجه گرم" به بخش هایی از حضور 6 ساله ای خود در زندانهای جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
اسدی (امام) خامنه ای را در زندان، مردی بسیار پرهیزگار توصیف می کند که در نماز به گریه می افتاد. او می افزاید: "به شکلی جدی و با هیبت وضو می گرفت. بیشتر وقت خود مخصوصا وقت غروب را روبروی پنجره می گذراند. قرآن را به آرامی گوش می کرد. نماز می خواند و سپس گریه می کرد و صدایش از گریه بلند می شد. در پیشگاه خدا به کلی خود را می باخت. چیزی در آن روحانیت بود که با دل سخن می گفت."
بنی صدر: توانایی تحسین بر انگیز «امام خامنه ای» در حفظ نظام
به گزارش «فردا»، ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور ایران که به حکم مجلس شورای اسلامی و تائید امام خمینی از مقام خود عزل شد، در گفت و گو با آبزرور گفت: اگر ایشان [امام خمینی(ره)] زنده بودند، صدها بار به آقای خامنه‌ای آفرین می‌گفتند.
بنی‌صدر افزود: دلیل این تحسین این است که آقای خامنه‌ای به خوبی توانسته نظامی که آقای خمینی ایجاد کرد را حفظ کند.
رویترز: نمایش قدرت رهبری در سفر به قم
خبرگزاری رویترز طی گزارشی سفر رهبر انقلاب به قم را موفقیتی سیاسی و نمایش وحدت ارزیابی کرد.رویترز در گزارش خود به قلم پل تیلور از پاریس با بیان اینکه رهبر ایران با جمع کردن روحانیون بلندپایه شهر مقدس قم در اطراف خود توانسته است یک موفقیت سیاسی کسب کند نوشت: گرد آمدن این روحانیون در اطراف رهبر معظم ایران نمایشی از وحدت است.رویترز همچنین در گزارش خود به سخنان رهبر انقلاب پیرامون وحدت ملی اشاره کرد.
این خبرگزاری انگلیسی به دیدار مراجع تقلید با رهبر معظم انقلاب اشاره و تصریح کرد: شایعات منتشر شده مبنی بر بایکوت کردن آیت الله خامنه ای توسط این روحانیون بلندپایه در جریان سفر به قم بی اساس بوده است.
رویترز در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: این نمایش وحدت در قم بعد از سفر موفقیت آمیز محمود احمدی نژاد به لبنان صورت گرفت.
این گزارش به نقل از یک دیپلمات بلندپایه غربی خاطرنشان کرد: سفر آیت الله خامنه ای به قم نشان می دهد رهبری ایران این قدرت را دارد که جناح های مختلف را وحدت بخشد و این پیامی به کسانی تلقی می شود که امیدوار بودند کشمکش های درونی به فروپاشی نظام منتهی شود.
رویترز در گزارش خود خاطرنشان کرد که حتی برخی از روحانیونی که انتقاداتی در ماه های گذشته داشتند به دیدار آیت الله خامنه ای شتافتند.
نیوزویك: امام خامنه ای، محبوب‌ترین چهره‌ سیاسی ایران
بر اساس این گزارش، "مازیار بهاری " نویسنده نیوزویك كه چندین ماه به دلیل شركت در اغتشاشات بازداشت بود، تأكید كرده است كه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله "علی خامنه‌ای "، تنها چهره سیاسی بسیار محبوب در ایران است.
5. اینها تنها بخشی کوچک از گفته های شخصیت های مطرح جهان و نیز اعترافات دشمنان نظام اسلامی بود که در بالا آمد. بی شک امروز نمی توان شجاعت و تدبیر امام خامنه ای را با کسی قیاس کرد. اگرچه امام خمینی (ره) توانست تحولی شگرف و عظیم را در دنیای معاصر بوجود آورد و انقلاب اسلامی نیز بی نام او در هیچ کجای جهان شناخته نمی شود اما باید به این نکته اذعان کرد که 20 سال رهبری امام خامنه ای و پشت سر گذاشتن فتنه های پیچیده و موقعیت های حساس نشان از آن دارد که بیشتر از گذشته و با عنایت به این مسئله باید به اندیشه ها و نحوه مواجهه ایشان با جریانات مختلف توجه داشت و سیره عملی و فکری ایشان را دریافت و به جهان معرفی کرد.
به نظر می رسد این عصر را، باید عصر امام خامنه ای مدظله العالی دانست...
طبقه بندی: تفکر، فکر نوشت،
برچسب ها: امام خامنه ای، امام خمینی، نشریه حیات، حیات، ماهنامه حیات، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام، یادداشت، بیات، دانشگاه امام صادق، مرجعیت علمی،
[ چهارشنبه بیستم بهمنماه سال 1389 ] [ 11:43 قبل از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ نظرات ]

بازدید نمایندگان کشورهای عضو آژانس از تاسیسات هسته ای ایران در نطنز و اراک در حالیکه صورت گرفت که در تمامیاین سالها هیچ گاه به دانشجویان بسیجی و حلقه ی بعدی مدیریت نظام اجازه بازدید از این تاسیسات داده نشده.

گویی درب اندرونی های نظام تنها به روی بیگانگان باز است و هیچ کس دیگری حق ورود به این مجموعه ی امنیتی را ندارد.

بازدید قشر نخبه مملکت و دانشجویان بسیجی علاوه بر فهماندن اهمیت و پیچیدگی فناوری هسته ای به آنان می تواند روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی را در آنان افزایش دهد.

از سوی دیگر، با وجود اینکه بارها، جاسوسی دیپلمات های خارجی و بازرسان آژانس بر دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی محرز شده و پوشش جاسوسان در قالب دیپلمات امری مسلم و بدیهی شناخته می شود، اما متاسفانه همچنان شاهد ورود آنان به مراکز حساس و سری نظام هستیم. علاوه بر این، دوربین های نظارتی آژانس نیز بطور 24 ساعته با ارسال تصاویر زنده از درون تاسیسات نطنز، تحولات و تغییرات لحظه به لحظه را مخابره می کنند و در اختیار مراکز اطلاعاتی و دستگاه های امنیتی اسرائیل و آمریکا قرار می دهند.

در این میان گویی تنها مردم مملکت خودمان هستند که نسبت به بازدید از مراکز هسته ای در نظنز، اراک و بوشهر نا محرم و غیر خودی تلقی می شوند.

امید است در آینده ای نزدیک مسئولان با رعایت تمامی ملاحظات امنیتی و سیاسی زمینه بازدید دانشجویان حزب اللهی و بسیجی را به از تاسیسات هسته ای فراهم نمایند.

 
طبقه بندی: فکر نوشت، رخدادهای روزانه،
برچسب ها: بازدید نمایندگان آژانس از تاسیسات اتمی ایران، ورود جاسوسان به ایران، دانشجویان بسیجی، نطنز، آب سنگین اراک، بوشهر، مذاکرات، انرژی هسته ای،
دنبالک ها: بازدید سفرای خارجی از تاسیسات ایران تبعات امنیتی ندارد/ انتقاد از شورای امنیت، نمایندگان 120 کشور فعالیتهای شفاف هسته‌ای ایران را مشاهده کردند، بازدید نمایندگان 120 كشور از تاسیسات اتمی ایران،
[ پنجشنبه سی ام دیماه سال 1389 ] [ 06:21 بعد از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ نظرات ]

1-فتنه 88 در کنار همه تلخ کامی ها و رنجش هایی که از خود به جای گذاشت، باعث ایجاد تغییرات مفیدی در سطوح مختلفِ جامعه ی ما گردید. هرچند که فتنه گران با هجوم همه جانبه به لایه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عقیدتی کشور ما سعی داشتند بنیان های اساسی آن را متزلزل کنند و دستاوردهای 30 ساله ی نظام را تخریب نمایند اما دست آشکار خداوند متعال و درایت رهبرِ فرزانه باعث شد، تهدیدی که کشور را متوجه خود می نمود به فرصتی بی نظیر تبدیل گردد و آهنگ پیشرفت انقلاب با سرعتی روزافزون روبرو کند.

2- صدا و سیمای ما هرچند که پسوند جمهوری اسلامی را یدک می کشد اما نشانه ها و انگاره های یک رسانه ی متعلق به نظام اسلامی را کمتر داراست. گروهی محدود با تفکرات تکنوکراتی با نفوذ در رسانه ملی سالها با ایجاد یک دستگاه عظیم و طویل و با قدرتی نامحدود عنان سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها را در دست گرفته بودند و هر آنچه را که می خواستند به نمایش می گذاشتند.

مشکل اصلی رسانه ملی در این سالها را می توان در عدم توجه به آرمانهای انقلاب اسلامی و عدم درک نیازهای اصلی مخاطبان جستجو کرد. هرچند که مدیران سیما بر این باور باشند که همه ی برنامه های خود را با مخاطبان خود می سنجند و رضایتمندی آنها را ملاک برنامه ریزی های خود قرار می دهند اما باید این حقیقت را پذیرفت که رسانه ملی طیف مخاطبان خود را چیزی بالاتر از سطح عموم جامعه تعریف کرده است. در واقع آنچه که ضرغامی و همکاران وی بدنبال آن بوده اند – ولو ناخواسته! - جلب رضایت مخاطبانی بوده است که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی پیوند کمتری با ارزشهای دینی و آرمانهای انقلاب اسلامی داشته اند.

متاسفانه بر خلاف آنچه که القا می شود، رسانه ملی نه تنها در اختیار نیروهای ارزشی و وفادار به انقلاب اسلامی نیست بلکه غالباً حجم گسترده ای از برنامه های صدا و سیما در تباین با شرع مقدس و آرمانهای میهنی و دینی است.

3- سیر حوادث رخ داده در خلال فتنه 88 رسانه ملی را بناچار به سمتی سوق داد که روند یکسان و تکراری برنامه های خود را بالاخره تغییر دهد و رویکردی جدید در تولید اتخاذ نماید. هرچند که دلایل این امر خود نیازمند بررسی و موشکافب جداگانه ای است اما یکی از علل آن را می توان در حضور 40 میلیونی مردم در پای صندوق های رأی و اقبال حیرت آور مردم به رئیس جمهور احمدی نژاد جستجو کرد. در واقع انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در نظام فکری و تحلیل های نادرست مسئولان صدا و سیما انقلابی ایجاد کرد که منجر به بازنگری در سیاست ها و برنامه ریزی ها شد.

بر همین اساس روندی که در رسانه ملی مدتها باعث ممنوع التصویر شدن جریان اصیل انقلابی شده بود تا حدودی متوقف گردید و فضایی برای ابراز دیدگاههای چهره های اصولگرا فراهم گردید. سیاستی – بخوانید: خیانتی - که سالها بر رسانه ملی حکمفرما شده بود و چهره های تکراری و برنامه های ملال آور را بخورد مردم می داد اینک با تجدید نظر اساسی روبرو شده تا حدی که رشحاتی از آن را می توان در برنامه هایی نظیر :«ایران 88»، «رو به فردا»، «دیروز امروز فردا» و اینک در «راز» ملاحظه کرد.

4- خدمتی که فتنه گرانِ خیانتکار به ما کردند این بود که ما توانستیم دوباره رسانه ی ملیِ مان را باز یابیم و در برنامه های آن برای خود جایی پیدا کنیم. خدمتی که فتنه گران به ما کردند این بود که انحصار رسانه ای را که سالها در  خدمت آنان و اصحاب و اتباع آنان بود بالاخره بشکنیم و فضایی برای ظهور چهره هایی انقلابی فراهم آوریم. خدمتی که خیانتکاران به ما کردند این بود که تریبون ما را از چنگ لیبرال ها و تکنوکرات ها درآوردند و اندکی نیز فرصت را به ما دادند تا بتوانیم صریح و روشن حرفهای ناگفته ی خود را واگوییم و پرده از رازهای ناگفته و ناشنیده ی این سالهای طولانی برداریم.

5- شاید عجیب ترین و بیشترین اصلاحات پس از انتخابات در رسانه ملی افتاده باشد. از حضور حسن عباسی در برنامه های تلویزیونی گرفته تا پخش مناجات های حاج منصور، از حضور الله کرم در برنامه ی زنده گرفته تا صحبت های شیرین و دلنشین حاج سعید قاسمی در شبکه 4، از سخن گفتن درباره نصایح خاک گرفته ی حضرت روح الله(ره) تا پرده برداشتن از نقش برخی خواص و آقازاده هایشان در فتنه 88 و حتی قبل تر از آن، از بررسی فجایع صرب ها تا مظلومیت های احمد شاه مسعود؛ همه و همه نشان از تحولی شگرف در رسانه ی "ما" دارد که روزنه های امید دلسوزان انقلاب را به صدا و سیما باز می کند.

5- در طول این سالها سخنان زیادی بیان نشده، رازهایی فراوانی گفته نشده و پرونده های بسیاری باز نگردیده که اکنون زمان رو کردن آنها فرارسیده. شاید نیاز بود تا چنین زمان طولانی بگذرد تا جامعه به بلوغ و رشد مشخصی برای پذیرش این حقایق برسد و شاید لازم بود تا خواسته واقعی مردم به مدیران سیما "فهمانده" شود!

دگر زمان آن رسیده که براحتی بتوانیم از جنگ 33 روزه لبنان سخن بگوییم، اینک زمان آن رسیده که از رازهای بوسنی و هرزگووین پرده برداریم، اینک زمان آن رسیده که تاریخ بدون سانسور انقلاب اسلامی بدانیم، چهره های جدیدتر را بشناسیم و مبارزان واقعی را دریابیم، اینک زمان آن رسیده که از لایه های ناگفته ی  8 سال دفاع مقدس رونمایی کنیم و حقیقت جنگ و حماسه ی آن سالها را به نسل نو بنماییم...و اینک زمان آن رسیده که چهره تمدنی جدید اسلامی-انقلابی خود را بنماییم...
طبقه بندی: فکر نوشت، تفکر،
برچسب ها: فتنه 88، صدا و سیما، رسانه ملی، جمهوری اسلامی،
[ یکشنبه چهاردهم شهریورماه سال 1389 ] [ 12:43 بعد از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ حقایق ]

دیشب در یک میهمانی به  یکی از مسئولان نظام برخورد کردم . بعد از کمی خوش و بش و احوال پرسیِ خودمانی از صحبتهای اخیرش در مورد رحیم مشایی انتقاد کردم. ایشان که در هفته گذشته در مورد سخنان مشایی در جمع ایرانیان خارج کشور مصاحبه ای کرده بود، گفته بود که سخنان وی موجب ابراز خشنودیِ وهابی های عربستان شده بود و آنها ابراز خشنودی کرده بودند از اظهارات یک مقام ایرانی در مورد مکتب ایرانی. وی با اشاره به سمت های دولتیِ مشایی از وی خواسته بود که از مناصبش استعفا بدهد و در مورد مسائل تخصصی و کارشناسی اسلام اظهار نظر نکند.

اول از ایشان پرسیدم که آیا صرف اظهار نظر کردن در مورد مسائل دینی و اسلامی ایرادی دارد (که یکی از ادله ی اساسی مخالفان این است) و ایشان در پاسخ گفتند خیر! مدتها برایم سئوال بود که چرا مخالفین مشایی دائم می گویند که تو در مورد مسائل دینی سخنی مگو! و سخن گفتن در این باره را مخصوص روحانیت و حوزه می کنند در حالیکه در هیچ کجای شریعت اسلام نیامده که تنها " روحانیون "در مورد مسائل دینی و شرعی اظهار نظر کنند. البته به مردم توصیه شده که برای کسب معارف اهل بیت و حل مشکلات مستحدثه به عالمان دینی مراجعه کنند ( بر مبنای روایت ِ فارجعوا الی رواۀ احادیثنا) اما هیچ کسی از بیان آنچه که از دین فهمیده، منع نشده! این مسئله که امروز بشدت از طرف حوزه و مراجع تقلید مطرح می شود نشان از خطری دارد که در آینده می تواند گریبانگیر شریعت گردد. اگر تنها آنچه که عالمان حوزوی از دین می فهمند بخواهیم شریعت را تبیین کنیم تنها باید صورت مورد پذیرش آنها را قبول کنیم. چه کسی گفته که روحانیت درک صحیح و درستی از دین دارند؟ چه کسی گفته که حوزه فهم جامعی از شریعت دارد؟ براستی فهمِ زوایای پنهان دین که در لابلای مسائل علمی و تخصصی پنهان شده کار چه کسی است؟ آیا امروز حوزه در همه مسائل اجتماعی و علمی ورود دارد؟ آیا نیاز مردمان امروزی را می تواند بر اساس دین و مشکلات ناشی از تمدن امروز حل نماید؟ اصلاً چقدر از نیاز امروز مردم و مشکلات دینی آنها آگاه است؟

مشکل امروز حوزه این است که از نیاز مردمان امروز آگاهی ندارد و در مقابل آن دسته از مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... که جامعه با آن مواجه است راه حل و چاره ای ندارد! مشکلاتی که در حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی سالهاست با آن مواجهیم هنوز هم فهمیده نشده چه رسد به یافتن راه چاره! در حوزه ی حقوق و مسائل تقنینی نیز وضعیت همینگونه است. قانون در بسیاری از مواردی که به تازگی برای جوامع پیش آمده ساکت است چون فقه هنوز به پویایی کامل نرسیده است! در مورد جرایم سایبری، حقوق موءلفان و ناشران، قانون مجازات اسلامی ومدنی هنوز ابهامات زیادی مطرح است که هیچ کس پاسخگوی آنان نیست! تکلیف حوزه چیست؟ وظیفه ی ما چیست؟ آیا باید منتظر بمانیم تا آنان در این باره اظهار نظر کنند(آنگونه که سالها و قرن هاست منتظریم!!) یا خود رخوت و سستیِ حوزه را بشکنیم و در این زمینه فعال شویم؟ امروز حوزه علاوه بر آنکه خود در مورد مسائل دینی و عقیدتی سکوت کرده دیگران را نیز به سکوت فرا میخواند و از افراد مختلف می خواهد که اظهار نظری نکنند!!

این مسئله یادآور اقدامات کلیسا و دستگاه روحانیت مسیحی در مواجه با دانشمندان و عالمان است در قرون وسطی! و همین نحوه ی برخورد منجر به وقوع پروتستانتیسم مسیحی گردید و حرکتی ضد دینی را در اروپا بوجود آورد. فضایی بوجود آمد که گویی دین مانع رشد و توسعه است. دین مخالف پیشرفت علم و دانش است و این خطری یس عظیم است که اگر امروز حل نگردد در آینده منجر به پروتستانتیسم اسلامی خواهد شد!

آنچه که آن مسئول نظام در این باره اشاره بدان کرد که بحق هم می باشد این بودکه افراد با توجه به شخصیت های حقوقی و حقیقی خود باید سخن بگویند. ممکن است هرکسی بتواند با توجه به شخصیت حقیقی خودش هر سخنی بگوید اما با توجه به شخصیت حقوقی خود جایز به اظهار نظر در مسائل مختلف نباشد. اهمیت این مسئله در جایی رخ می نماید که افراد اظهار نظری اشتباه کنند و یا به موضوعی مورد اختلاف و شبهه دامن بزنند که آنگاه بذر اختلاف و تفرقه در جامعه رشد می کند و در این بستر فرصت گفتگوهای عالمانه و دقیق گرفته می شود.

در ادامه ایشان به برخی اقدامات مشایی در مناصب دولتی اشاره کردند و از فعالیتهای پنهان وی پرده برداشت تا علت مخالفتش را بیشتر روشن کند که صحبتهای تفصیلی را به آینده موکول کرد.

در ادامه ی صحبتم با این شخصیت که از اطرافیان حضرت آیۀ الله مهدوی کنی است در مورد نامه بسیجای دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام به مراجع پرسیدم و اظهارنظری که آیۀ الله مهدوی کنی در این مورد کرده بودند پرسیدم که ایشان ضمن تایید این حرکت گفتند: در جلسه ای بودیم با حضور ایشان (آیۀ الله مهدوی کنی) که به نامه ی بسیج اشاره شد و ایشان ضمن حمایت از این حرکت به حضار گفتند: "چه اشکالی دارد؟ مگر ما در جوانی از اینگونه کارها نکردیم؟"

این موضع گیری نشان از این دارد که آیۀ الله مهدوی در داخل دانشگاه ضمن انتقاد از اقدامات دانشجویان اما در جلسات محفلی خود با مسئولان نظام از دانشجویان و فرزندان خود حمایت می کنند.

در این باره البته سخنان دیگری هم هست که در آینده به آن اشاره می کنم. البته در عالم سیاست هیچ گاه نمی توان انتظار داشت که زوایای یک ماجرا به راحتی و در کوتاه مدت مکشوف گردد. همیشه بخشی از حوادث پنهان است که تو دسترسی به آن نداری و نمی توانی اظهار نظر دقیق و کامل بنمایی. پشت این تحلیل ها و اطلاعات مسائلی است که در بین روزنامه ها و سایت ها هیچ گاه به آن پرداخته نمی شود و کمتر کسی است که دسترسی به خبرهای پشت پرده داشته باشد. همین امر توان تحلیل وقایع را دشوار می کند و دست افراد را در شناخت حقیقت امر می بندد.

منتظر باشید...
طبقه بندی: فکر نوشت، رخدادهای روزانه، دل نوشته،
برچسب ها: مشایی، احمدی نژاد، افطاری، همایش ایرانیان خارج کشور،
[ سه شنبه بیست و ششم مردادماه سال 1389 ] [ 02:44 بعد از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ حقایق ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 11 :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...

درباره وبلاگ

ما مظلومین همیشه ی تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم. ما غیر از خدا کسی را نداریم و اگر هزار بار قطعه قطعه شویم، دست از مبارزه بر نمی داریم...
حضرت روح الله (ره)
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین...
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ایران رمان
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات