آینده از آن مظلومین تاریخ...
ما غیر از خدا کسی را نداریم!
قالب وبلاگ

در پست قبلی عرض کردیم که بعضی از افراد دچار توهم آزادی شده اند و بدون آنکه خود متوجه باشند، بدنبال سرابی می دوند که حاصلی جز خستگی خود و به زحمت انداختن دیگران ندارد. همچنین این توهم آزادی را به تصور نادرست کودکی تشبیه کردیم که از پیل دارد و به جستجوی آن حیوان عظیم الجثه با نشانه ای از گردنی بلند و دراز می گردد و طبیعی است، زمانی که با پیل از نزدیک هم مواجه شود، نخواهد فهمید که این همان حیوانی است که در جستجوی او بوده.

آزادی مفهومی بسیط دارد که در اندیشه ناب اسلامی حدود و شاخصه های آن مشخص گردیده است. مشخصه های این مفهوم در بیانات علمای اسلامی و متفکران دینی بارها تبیین شده است. بویژه با شروع جریان انقلاب اسلامی در ایران کسانی نظیر حضرت امام خمینی (ره)، مرحوم شهید مطهری (ره) و شهید بهشتی (ره) با بیان ویژگی های اسلام ناب در منابر به روشن ساختن اذهان عموم در این زمینه پرداختند.

یکی از مباحثی که سالها مورد توجه متفکران و شخصیت های دینی بوده، بحث در مورد مسئله آزادی و تبیین حدود و ثغور آن بوده است. این مفهوم که هنوز هم برخی از منورالفکران درک درستی از آن ندارند مورد نزاع می باشد و حال آنکه شهید مطهری این شبهات را در سال 1348 پاسخ داده است و علاوه بر آن جایگاه مفهوم آزادی را در اندیشه دینی اسلام ناب بیان و روشن ساخته است.

جا دارد که آنها که هنوز درک صحیحی از آزادی ندارد به متون دینی و کتب متفکران اسلامی رجوع کنند تا بلکه در این زمینه روشن گردند و با سئوال از خود به این پاسخ برسند که: اولا آزادی از چه؟ آزادی از که؟ و ثانیا مشخصه های آزادی در نگاه اسلام ناب محمدی (ص) چیست...

متنی که در زیر برای شما قرار داده شده است قسمت هایی از کتاب " آزادی معنوی " و بخش هایی از سخنرانی پیاده شده ی ایشان می باشد. امید است که با تامل در این مفهوم به تجدید نظر در افکار و عقاید ناصحیح خود و دیگران برآییم. این مطلب قسمت اول از این سلسله مباحث می باشد که به تبیین معنای آزادی و اقسام آن پرداخته می شود. در پست های آینده انشاءالله به ارائه بخش های دیگری از بیانات استاد شهید می پردازیم...

***************

ببینیم معنی آزادی چیست؟ این آزادی و آزادگی كه می‏گویند یعنی چه‏؟ آزادی یكی از لوازم حیات و تكامل است، یعنی یكی از نیازمندیهای‏ موجود زنده، آزادی است، فرق نمی‏كند كه موجود زنده از نوع گیاه باشد، یا از نوع حیوان و یا از نوع انسان، بهرحال نیازمند به آزادی است. منتها آزادی گیاه متناسب با ساختمان آن است، آزادی حیوان طور دیگری‏ است، انسان به آزادیهای دیگری ماورای آزادیهای‏ گیاه و حیوان نیاز دارد. هر موجود زنده خاصیتش این است كه رشد می‏كند، تكامل پیدا می‏كند متوقف نیست، سر جای خودش نایستاده است، جمادات كه رشد و تكامل ندارند، نیازمند به آزادی هم نیستند، اصلا آزادی برای‏ جمادات مفهوم ندارد . ولی گیاه ، باید آزاد باشد . موجودات زنده برای‏ رشد و تكامل به سه چیز احتیاج دارند : 1 - تربیت 2 - امنیت 3 – آزادی .

تربیت عبارت است از یك سلسله عوامل كه موجودات زنده برای رشد شان‏ به آنها احتیاج دارند. مثلا یك گیاه برای رشد و نموش به آب و خاك‏ احتیاج دارد ، به نور و حرارت احتیاج دارد. یك حیوان را دارد، به‏ علاوه یك سلسله احتیاجات انسانی كه همه آنها در كلمه تعلیم وتربیت جمع‏ است . این عوامل به منزله غذاهائی است كه باید به یك موجود زنده برسد تا رشد بكند . باور نكنید كه یك موجود زنده بتواند بدون غذا رشد بكند .قوه غاذیه یكی از لوازم زندگی موجود زنده است.

دومین چیزی كه موجود زنده به آن احتیاج دارد امنیت است . امنیت یعنی‏ چه ؟ یعنی موجود زنده چیزی را در اختیار دارد ، حیات دارد ، لوازم و وسائل حیات را هم دارد . باید امنیت داشته باشد ، تا آنچه را دارد از او نگیرند یعنی از ناحیه یك دشمن ، از ناحیه یك قوه خارجی ، آنچه دارد از او سلب نشود . انسان را در نظر می‏گیریم . انسان هم به تعلیم وتربیت‏ احتیاج دارد و هم به امنیت یعنی جان دارد ، جانش را از او نگیرند ، ثروت دارد ، ثروتش را از او نگیرند ، سلامت دارد ، سلامتش را از او نگیرند ، آنچه را دارد از او نگیرند .

سومین چیزی كه هر موجودی زنده‏ای به آن احتیاج دارد آزادی است . آزادی‏ یعنی چه ؟ یعنی جلوی راهش را نگیرند ، پیش رویش مانع ایجاد نكنند . ممكن است یك موجود زنده امنیت داشته باشد ، عوامل رشد هم داشته باشد ، ولی در عین حال موانع جلوی رشدش را بگیرند . فرض كنید كه شما می‏خواهید گیاهی را رشد بدهید ، علاوه بر همه شرایط دیگر باید محیط برای رشد او از نظر عدم موانع مساعد باشد ، مانعی در كار نباشد كه جلوی رشدش را بگیرد ، مثلا یك درخت وقتی می‏خواهد رشد بكند باید جلویش فضای بازی باشد . اگر شما نهالی را در زمین بكارید در حالی كه بالای آن یك سقف بزرگی باشد ، ولو این نهال ، نهال چنار باشد امكان رشد برای آن نیست . هر موجود زنده‏ای كه می‏خواهد راه رشد و تكامل‏ را طی كند ، یكی از احتیاجاتش آزادی است . پس آزادی یعنی چه ؟ یعنی‏ نبودن مانع . انسانهای آزاد ، انسانهائی هستند كه با موانعی كه در جلوی‏ رشد و تكاملشان هست ، مبارزه می‏كنند . انسانهائی هستند كه تن به وجود مانع نمی‏دهند . این هم تعریف مختصری از آزادی . اما اقسام آزادی : انسان كه یك موجود خاصی است و زندگی او زندگی اجتماعی است . و علاوه‏ بر این در زندگی فردی خود ، موجود تكامل یافته‏ای است ، و با گیاه و حیوان بسیار تفاوت دارد ، گذشته از آزادیهائی كه گیاهان وحیوانات به‏ آنها نیازمندند یك سلسله نیازمندیهای دیگری هم دارد كه ما آنها را به دو قسم منقسم می‏كنیم . یك نوع آزادی اجتماعی است . آزادی اجتماعی یعنی چه ؟ یعنی بشر باید در اجتماع از ناحیه سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشد ، دیگران مانعی در راه رشد و تكامل اونباشند ، او را محبوس نكنند ، به‏ حالت یك زندانی در نیاورند كه جلوی فعالیتش گرفته شود ، دیگران او را استثمار نكنند ، استخدام نكنند ، استعباد نكنند ، یعنی تمام قوای فكری‏ وجسمی او را در جهت منافع خودشان به كار نگیرند . این را می‏گویند آزادی‏ اجتماعی . خود آزادی اجتماعی هم می‏تواند انواعی داشته باشد كه فعلا كاری‏ با آن نداریم .

پس یكی از اقسام آزادی ، آزادی اجتماعی است كه انسان از ناحیه افراد دیگر آزاد باشد . یكی از گرفتاریهای زندگی بشر در طول تاریخ همین بوده است كه افرادی‏نیرومند و قدرتمند از قدرت خودشان سؤ استفاده كرده و افراد دیگری را در خدمت خودشان گرفته‏اند ، آنها را به منزله برده خودشان قرار داده اند و میوه وجود آنان را كه باید متعلق به خودشان باشد ، به نفع خود چیده‏اند . می‏دانید كلمه استثمار یعنی چه ؟ یعنی چیدن میوه دیگری . هر كسی وجودش‏ مثل یك درخت پر میوه است . میوه درخت وجود هر كسی یعنی محصول كار و فكرش ، محصول فعالیتش ، محصول ارزشش ، باید مال خودش باشد . وقتی كه‏ افرادی كاری می‏كنند كه محصول درخت وجود دیگران را بخودشان تعلق می‏دهند. و میوه‏های وجود آنها را می‏چینند، می‏گویند این فرد ، فرد دیگر را استثمار كرده است . یكی از گرفتاریهای بشر در طول تاریخش همین بوده است كه‏ فردی ، فرد دیگر را قومی ، قوم دیگر استثمار می‏كرده ، به بردگی خود می‏كشیده است ، یا حداقل برای اینكه میدان برای خودش باز باشد میدان را از او می‏گرفته است ، او را استثمار نمی‏كرده ، ولی میدان را از او می‏گرفته است . مثلا فرض كنید زمینی بوده است متعلق به دو نفر ، هر دو از زمین استفاده می‏كرده‏اند ، آنكه قویتر و نیرومندتر بوده برای اینكه‏ میدان خودش وسیعتر باشد ، زمین دیگری را از او می‏گرفته و او را از زمین‏ بیرون می‏كرده است ، و یا او را هم با زمین در خدمت خود می‏گرفته كه این‏ ، اسارت و بردگی نام دارد .

                                                                                   ادامه دارد...
طبقه بندی: تفکر،
برچسب ها: شهید مطهری، آزادی معنوی، امام خمینی، شهید بهشتی، توهم آزادی، آزادی اجتماعی، امنیت، تربیت، احنیاجات انسان، تعریف آزادی، اسلام ناب محمدی، اندیشه دینی، اقسام آزادی،
[ چهارشنبه بیست و هشتم مردادماه سال 1388 ] [ 11:31 قبل از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ حقیقت ]

در حالیکه این روزها اعترافات سران اصلاح طلب و آشوبگران خیابانی آنچنان ولوله ای در جامعه به پا کرده و رسانه های اصلاح طلب – بخوانید: آشوب طلب – را به تکاپو برای تکذیب و یا راه فرار دیگری انداخته، شنیدیم که بعد از برگزاری دومین جلسه دادگاه آشوب طلبان، این دادگاه نمایشی خوانده اند – همان عبارتی که خانم هیلاری کلینتون در این رابطه بکار برده است!! – و ارتباط آشوب طلبان را با عوامل خارجی و سفارتخانه های بیگانه تکذیب کرده اند تا بلکه بتوانند از فضاحت بیشتر جلوگیری کنند و یا افکار عمومی مردم ایران را تا حدی منحرف سازند بلکه از این محکمه – بخوانید مهلکه – نجات یابند و خود را برای اقدامات آشوب طلبانه بعدی آماده سازند.

 

 

اکنون که دیگر همه چیز برای افراد کور و بینا آشکار شده در عجبم که چگونه عده ای به خیال فرو بردن سر خود در برف گمان می کنند که کسی آنها را نمی بیند و یا آنگونه چراغ تاریکخانه ی روح و عقل خود را خاموش ساخته اند که گویی شب شده و ...

اما افسوس که این چاهی که آشوب طلبان امروزی و اصلاح طلبان دیروزی در آن گرفتار شده اند چاهی بس عمیق است که هیچ طنابی را یارای رسیدن به اعماق پست و حضیض آن نیست...

چاهی که خود آن را به بهانه یافتن آب در درون این دریای عمیق کنده اند – توهم آزادی!!؟ - چاهی است که نه توان بیرون آمدن از آن است ونه توان نفس کشیدن در آن...حتی صدای فریاد و ضجه افراد درون چاه هم به گوش کسی نخواهد رسید! دست وپا زدن بیشتر در آن چیزی جز جان کندن نیست...اگر تا دیروز برای افتادگان درون چاه تاسف می خوردیم و برای نجات آنان دعا می کردیم امروز دیگر برای آمرزش آنان باید دست به دعا برداریم! دستی که به درون چاه نمی رسد باید رو به آسمان بردارد...

کسی که درکی از دریا نداشته باشد زمانی هم که در وسط دریا در حال غرق شدن باشد بازهم نفهمیده است که در درون دریاست!! کسی که هوا را نمیشناسد و از اکسیژن تصوری ندارد، تا زمانی که در حال نفس کشیدن باشد نه ماهیت هوا را می فهمد و نه ضرورت آن را در می یابد. حکایت آشوب طلبان نیز چنین است. آنگاه که تصوری باطل از مفهوم آزادی داشته باشند هرچه قدر هم که به او بگویی آزادی حقیقی این است، قبول نخواهد کرد. چرا که این آزادی را نمی تواند بر تعریفی که از آن دارد منطبق کند. مثلا اگر به کودکی بگویند که "فیل" گردنی دراز دارد و دارای دست و پایی بلند است و دیگری آن کودک را به باغ وحش برده و آنگاه "فیل" را از نزدیک به وی نشان دهد، این کودک به دلیل آنکه تصوری دیگر از این حیوان داشته هرگز از شما نخواهد پذیرفت که این حیوان عظیم الجثه "پیل" می باشد.

اشتباه اصلاح طلبان این بود که از ابتدا بدنبال آدرس غلط می رفتند. آنها در جستجوی خیابان آزادی بودند اما سر از شهرک غرب در آوردند! این اشتباه که آنان را به مسیری انحرافی برد اینگونه باعث شده که دیگر چشم بر حقایقی که از مدتها قبل می دانستند بگذارند و در حالیکه وزیر خارجه آمریکا هم بر دخالت دولتش در اتفاقات اخیر تاکید می کند و وزیر خارجه فرانسه نیز بر فرمان پناه دادن به آشوب طلبان در سفارتخانه فرانسه اقرار می کند بازهم اصلاح طلبان ایرانی بر طبل سختگی بودن این دادگاه می کوبند حال آنکه رسوایی آنها بر همه عالم آشکار گردیده شده است...مطمئنم اگر روزی خود دولت آمریکا و انگلیس واضح تر از امروز بر حمایت خود از میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعتراف نمایند این اصلاح طلبان همچنان تکذیب خواهند کرد نقش عوامل خارجی را !!!

                                                                                  
طبقه بندی: فکر نوشت،
برچسب ها: اصلاح طلبان، توهم آزادی، چاه، افسوس، بهانه، تکذیب، آمرزش، نجات، دست و پا زدن، کور، بینا، عقل، روح، پست، هیلاری کلینتون، محکمه، تاریکخانه، سفارتخانه، رسوایی، دریا، تصور باطل، آشوب طلبان، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، آمریکا، انگلیس، سفارت فرانسه، عوامل خارجی، حمایت،
[ سه شنبه بیستم مردادماه سال 1388 ] [ 10:38 قبل از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ حقیقت ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

ما مظلومین همیشه ی تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم. ما غیر از خدا کسی را نداریم و اگر هزار بار قطعه قطعه شویم، دست از مبارزه بر نمی داریم...
حضرت روح الله (ره)
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین...
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ایران رمان
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات